cenník cestovných lístkov | Mapa liniek MHD Považská Bystrica
 
Kam autobusové linky premávajú?

MHD 2Podvažie-aut. nást.-nemocnic-TESCO
MHD 20Podvažie-Aut. nást.-Žel.stanica
MHD 3Žel.st.-Aut.nást.-Nemocnica-Zakvášov
MHD 4Žel.st.-Aut.nást.-Hliny-Zem.Kvašov
MHD 40Žel.st.-Aut.nást.-Hliny
MHD 5Žel.st.-Vrtižer-Pov.Teplá
MHD 6Orlove-Nemocnica
MHD 7Aut.nást.-Žel.st.-Jelšové
MHD 8Nemocnica-Hor.Milochov-Dol.Milochov,žel.st.
MHD 9Aut.nást.-žel.st.-D.Moštenec-H.Moštenec
MHD 10Žel.st.-Aut.nást.-Sídl.Rozkvet-Žel.st.
MHD 100Žel.st.-Aut.nást.-Sídl.Rozkvet-Žel.st.
MHD 11Žel.st.-Aut.nást.-Sídl.Rozkvet-Žel.st.
MHD 110Žel.st.-Aut.nást.-Sídl.Rozkvet-Žel.st.
MHD 12TESCO-Sídl.Rozkvet
MHD 120TESCO-Žel.stanica
MHD 31Žel.st.-Aut.nást.-Podmanín
MHD 310Žel.st.-Aut.nást.-Nemocnica-Podmanín
MHD 32Žel.st.-Aut.nást.-Praznov
MHD 320Žel.st.-Aut.nást.-Nemocnica-Praznov
MHD 99HYPERNOVA-Sídl.Rozkvet-HYPERNOVA